Het wordt steeds meer een issue. Hoe blijf je bereikbaar als het (mobiele) telefoonnetwerk eruit ligt? Tegenwoordig hebben we als alternatief internet en kunnen we nog door bijvoorbeeld What’s App en social media met elkaar in contact blijven

Telecommunicatie

De Nederlandse overheid heeft 12 vitale sectoren infrastructuur vastgesteld:
Als het gaat om (31) producten, diensten en de onderliggende processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. Dat kan zijn omdat er sprake is van veel slachtoffers en grote economische schade, of als het herstel heel lang gaat duren en er geen reële alternatieven zijn, terwijl we deze producten en diensten niet kunnen missen.

Hier valt ook Telecommunicatie en ICT onder met de volgende items:

  • vaste telecommunicatievoorziening
  • mobiele telecommunicatievoorziening
  • radiocommunicatie en navigatie
  • omroep
  • internettoegang

Het ministerie van Economische Zaken is hiervoor verantwoordelijk.

Aandacht

Een zinnetje op rijksoverheid.nl trekt de aandacht: ‘Omdat ongeveer tachtig procent van de vitale infrastructuur in handen is van bedrijven, is een nauwe samenwerking van
overheid en bedrijfsleven bij het vraagstuk van de nationale veiligheid noodzakelijk‘. Waarom? Kijk eens naar de uitval van Vodafone-provider in april 2012. Pas na dit voorval kropen Vodafone, KPN en T-mobile bij elkaar om elkaar te gaan vervangen in nood (door middel van roaming: abonnees hebben de mogelijkheid om toch bereikbaar te zijn en te bellen via ‘gastnetten’. Het speelt vooral een rol wanneer aanbieders nog geen volledig dekkend netwerk hebben of uitval hebben). Economische belangen spelen blijkbaar een grotere rol dan de continuïteit van de vitale sector infrastructuur….

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DtH3cJhssUI[/youtube]

Vragen met betrekking tot bereikbaarheid

Is bij uitval van telefoonnetwerk nog wel het internet beschikbaar? Is bij overbelasting van het telefoonnetwerk het internet nog te gebruiken? Kortom is internet sterker dan telefonie? De antwoorden blijken niet zo makkelijk. Zeker bij mobiele telefonie, want dat verloopt via zendmasten steeds meer over internet. Dit geldt ook voor het vaste bellen (dat gaat door middel van Voice over IP ofwel VoIP). Dus als de stroom uitvalt dan werkt het allemaal niet of bij overbelasting levert dat grote vertragingen op.
Bij onderzoek blijkt dat het allemaal technisch gezien erg vervlochten is. Wel blijkt dat bijvoorbeeld tweets en andere social media berichten eerder ‘aankomen’ dan sms-jes of een telefoongesprek.

Voorbeelden tijdens rampen

Sociale media blijken een volwaardig communicatie-instrument als bellen en sms’en niet meer lukt. Dit bleek o.a. in Japan ten tijde van de tsunami en in België tijdens Pukkelpop (#hasselhelpt). Ook Nederland is zich dat terdege bewust geworden, mede naar aanleiding van de brand bij Moerdijk. Hier lag echter crisis.nl eruit (ook internet).

Conclusie

Vanuit continuïteitsoverwegingen is het van belang meerdere opties open te houden als bereikbaarheid voor jou(w) organisatie (zeer) belangrijk is. Zorg voor een noodstroom-voorziening, regel sim-kaarten van meerdere providers voor je telefoon en maak je toegankelijk via social media en bepaal welke communicatiekanalen beschikbaar moeten zijn dan wel blijven). Garanties worden door de overheid en de telecomsector niet geboden, dus weet hoe afhankelijk je bent en/of wilt zijn….

Check voor dit én meer de Impactmeter. Hoe sta jij ervoor?