De alternatieve locatie (uitwijklocatie) van je datacenter dient 80 kilometer van de primaire (hoofdl) locatie te liggen. Nee, maak het 160 km…. of 250 km? Of misschien in mijlen?
Nu, geen van deze opties is correct – de waarheid is dat er geen ‘one-size-fits-all’- antwoord op deze vraag is.

Regelgeving en standaarden

Laten we beginnen met een voorbeeld – in 2002 en 2003 hadden federale regelgevers in de V.S. het plan om van financiële instellingen te verlangen dat zijn hun uitwijklocaties (datacenters) op een afstand van meer dan 400 km ten opzichte van hun primaire locatie te plaatsen. Echter, dit initiatief mislukte. Dit, omdat de banken zeer tegen dergelijke regelgeving waren, maar ook omdat het in de praktijk niet echt haalbaar bleek.

Deze sitiuate is vergelijkbaar voor het merendeel van de andere landen. Natuurlijk zijn we niet bekend met alle regelgeving in de wereld, maar in de onderzochte versies stond geen nauwkeurige definitie (als deze er wel zijn, voel je dan vrij om dergelijke regels aan te geven in het commentaarveld hieronder). De meeste regelgeving die over dit onderwerp gaan, zeggen erover dat er sprake moet zijn van een uitwijklocatie op ‘een veilige afstand’.

Kijkend naar standaarden, dan zie je dat de situatie vergelijkbaar is – noch de ISO 22301 (nieuwe standaard voor Bedrijfscontinuïteitsmanagement), noch de BS 25999-2 (de voorganger), noch enige andere standaarden van NIST SP 800 of de ISO 27k-reeks zijn uitgesproken hierover.

Risico-inventarisatie

Dus, het besluit wordt klaarblijkelijk overgelaten aan de organisaties zelf – en dergelijke besluiten kunnen niet worden gebaseerd op iemands gevoel, maar op basis van een onderzoek. In dit geval wordt een dergelijk onderzoek een ‘risico-inventarisatie’ genoemd, en heeft als doel alle relevante factoren in ogenschouw te nemen.

Hieronder staan de factoren om een locatie verder weg te stationeren:

  • Aardbevingen – indien jouw locatie in een seismologisch gevoelig gebied staat (Groningen – gaswinning, Limburg – mijnen, etc.)
  • Overstromingen – je dient een uitwijklocatie te kiezen buiten het eventuele overstromingsgebied
  • Tsunamis – plaats je primaire (hoofd-) en uitwijklocatie niet beide aan de kust/ in een kustgebied (onder NAP)
  • Andere (natuur)rampen – bijv. bosbranden en tornado’s/orkanen – indien je hoofdlocatie te dicht bij zulke gebieden staat, dan moet de uitwijklocatie verder weg worden gestationeerd
  • Grote industriële installaties, nucleaire krachtcentrales of militaire installaties/terreinen – wederom, tenminste één van de locaties dient op een veilige afstand te staan
  • Afhankelijkheid van dezelfde bron van stroomvoorziening – je dient te kijken naar een mogelijk ander stroom-/energienetwerk
  • Zelfs als geen van de bovengenoemde punten van toepassing lijkt na de risico-inventatisatie, dan dien je wel rekening te houden met pandemische ziekten – in zulke gevallen zal de overheid waarschijnlijk alle openbare gebieden sluiten.

Echter, er zijn sommige factoren die je in een positie brengen om de uitwijklocatie zo dicht mogelijk bij de primaire locatie te plaatsen:

  • Telecommunicatieverbindingen – hoe verder de locaties uit elkaar liggen, hoe moeilijker het wordt (d.w.z. kostbaarder) om gegevens tussen deze locaties snel te dupliceren
  • Indien van jouw werknemers wordt verwacht dat ze naar een uitwijklocaties reizen in geval van een calamiteit/ ramp, dan moeten ze dat kunnen halen binnen de maximaal toelaatbare uitvalsduur (Engelstalige uitleg – Recovery Time Objective); en, de weg tussen de locaties moet niet te worden onderbroken door (veel) bruggen en tunnels).

Belangrijkste problemen – kleine landen en kleine budgetten

Vanuit de positie van de Verenigde Staten gezien (en wat dat betreft ook Canada), is de afstand van een een paar honderd kilometer nooit een probleem; stel je dan een organisatie voor in Europees land met de geografische grootte van het gebied als Los Angeles, en de bevolking van een stadsblok in L.A. In een dergelijke situatie, zou de makkelijkste oplossing zijn om de uitwijklocatie in een aangrenzend land te plaatsen met compatibele wet- en regelgeving.

Het grootste probleem is meestal de kosten – het bouwen en onderhouden van een dergelijke locatie kost veel meer dan een standaard kantoorpand. Daarom zou je een ruimte kunnen huren voor je datacenter-uitwijklocatie die is gespecialiseerd in datahersteldiensten (disaster recovery services). Of, er is de cloud computing mogelijkheid, maar dit is een totaal ander verhaal…

Tot slot, om de meeste risico te minimaliseren, is het aan te raden om de uitwijklocatie ergens tussen 50 kilometer (30 mijlen) en 160 (100 mijlen) vanaf je primaire (hoofd)locatie te stationeren. Maar nogmaals, voer s.v.p. eerst een risico-inventarisatie uit.

Klik op de volgende link om de sjabloon van de Bedrijfscontinuïteit Strategie te zien. Het zal je helpen een besluit te nemen over de uitwijklocatie (commercieel aangeboden template) .

Blog afkomstig van Dejan Kosutic. Bewerkt voor de Nederlandse situatie.

Voor bedrijfszeker ondernemen

Continuïteit adhv rampenfilms

Voor mogelijke (andere) risico’s zie de pagina Scenario’s